Méltó ünnepségen adták át a kultúra házát, a felújított Vigadó épületét
Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása
ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011

2015. szeptember 25-én a Vigadó dísztermében tartották a "Kisújszállás városközponti funkcióbővítő megújítása" elnevezésű projektzáró rendezvényt. Az ünnepségen beszédet mondott Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő, Halász János országgyűlési képviselő, Kisújszállás díszpolgára, Csoór György a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke, és Kecze István, Kisújszállás város polgármestere. Az első percekben a színházteremben helyet foglaló intézményvezetők, a térség polgármesterei, megyei vezetők és a helyi meghívottak egy rövidfilmet láthattak a városról.

Először Csoór György, a megyei közgyűlés alelnöke szólt az ünneplő közönséghez, aki méltatta a fejlesztést. Elmondta, hogy a településközpontnak mindenkor kiemelt fontosságú szerepe volt, hiszen vásárok helyszíne mellett, a közigazgatás, a szabadidő eltöltésének központja ma is.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a most induló pályázatok újabb lehetőségeket rejtenek, és a megyei önkormányzat támogatására számíthat a város.Kisújszálláson született, itt járt iskolába Halász János országgyűlési képviselő, aki visszaidézte iskoláskori élményeit, majd köszöntőjében a kulturális intézmény szükségességéről beszélt, ahol minden korosztály megtalálja a helyét, érdeklődési körét.

Fontosnak ítélte, hogy a múltban is, és most is, a város közössége támogatta, hogy a kultúrának ilyen színvonalas otthona legyen.

Ünnepélyesen készre jelentette a projektet Nyakacska Bálint, a kivitelező Nyírépszer Hungária Kft. cégvezetője, majd jelképesen átadta a kulcsot a település polgármesterének.

Elmondta, hogy a cég életében is jelentős volt a beruházás, nagy energiát fektettek a romos épület helyreállításába, és kívánta, hogy töltésék meg élettel, használják sokat a helyiek.

Kecze István, a település első embere, a rendezvény házigazdája visszatekintett az elmúlt időszak fontosabb eseményeire, a munkálatok szakaszait ismertetve. Hogyan jött létre a csodálatos épület, hogyan alakultak át a málló falak, az összetört berendezések. Elmondta, hogy erős volt a szándéka mindenkinek arra, hogy megmentsék az 1912-ben felavatott színház és vigadó épületét, a régi bálok helyszínét, ahol az 1990-es évek elejéig működött a mozi is.

2013. szeptember 20-án helyezték el az alapkövet, elkezdődtek a látványos munkát, és az építkezés ideje alatt titkok kerültek a felszínre - mondta a polgármester. Több helyen megmaradtak a korabeli díszes mozaikok, a vörösmárvány feljárók, az öntöttvas lépcsőkorlát, a gyönyörű színes ólomüvegablakok. Ahogy Kecze István fogalmazott: összekapcsolódott a múlt és a jelen.

- Szeretném, ha azt éreznék, hogy jó ide bejönni, legyen a Vigadónak egy megtartó varázsa, a kisújiaknak egy megbecsült helyszíne legyen ez a ház - fejezte be ünnepi beszédét a polgármester, majd még hozzátette: Van még egy titok, de ezt megőrzöm. Egy csomag elsárgult, töredezett papírcsomag is a felszínre került, még a háború előtti időkből. Egy szerelem története ceruzával sűrűn teliírt sorokkal. Ezt nem fedem fel, elrejtem, hogy egy újabb felújítás alkalmával a jövőben valaki megtalálja.

Az ünnepi beszédek sorát Fazekas Sándor miniszter zárta, akinek szintén iskolavárosa volt Kisújszállás, és ahogy fogalmazott: Nem is gondoltam, hogy ilyen kincseket rejtenek a falak, ahol én is sokat megfordultam régen.
A miniszter gratulált a felújításhoz, amely gyarapítja a város értékeit, és ahol majd méltó módon szólalnak meg a színdarabok, zeneművek, előadások.

Ezzel a fejlesztéssel Kisújszállás az Alföld műemlékvárosává vált - mondta Fazekas Sándor, majd beszédét zárva elmondta, bízik abban, hogy a fejlesztés nem áll meg, a város számíthat a kormányzat támogatására, hiszen összefogva, egy célért dolgozva lehetnek erős városok és jó közérzet Magyarországon.

A rendezvény a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház díszelőadásával zárult.

(Az Észak-alföldi Operatív Program által támogatott több mint 1 milliárd forintos fejlesztéssel a városközpont azon része újult meg, ahol az igazgatási, oktatási- művelődési, kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó intézmények többsége található. A városrész máig megőrizte építészeti hangulatát, értékeit, kulturális hagyományait. Megújult a több mint 100 éves városháza és az azt körülvevő park, a Kálvin Park és a Piaccsarnok. A Vigadó épületének felújításával létrejött a Vigadó Kulturális Központ. A projekt teljes költségvetése 1.036.466.788 Ft-ra, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatása pedig 840.341.316 Ft. 2013. szeptember 20-án, a Városháza előtti téren került sor a projektnyitó rendezvényre.)

Meghívó
Fejlesztések: Újjászületik a Városháza és parkja
Kisbíró különszám - 2014. szeptember 20.
Tájékoztató a Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása című projekt rendezvények szervezéséről, elkülönített keretének felhasználásáróI
Hogy halad a városközpont felújítása?
Kisbíró - 2014. március 8.
Kisújszállás városközpontjának felújítása
Kisbíró - 2013. október 5.
Start! Kezdődnek a munkálatok a városközpontban
Kisbíró - 2013. szeptember 7.
Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása
Írta: Kővári Anna   |   Fotók: Mészáros János
Nyitórendezvény, 2013. szeptember 20.

2013. szeptember 20-án, a Városháza előtti téren került sor a projektnyitó rendezvényre, ahol a megjelenteket Kecze István, Kisújszállás polgármestere köszöntötte, ünnepi beszédet Boldog István országgyűlési képviselő mondott, majd elhelyezték a beruházás alapkövét.

" A gyógyfürdő átadása, a szennyvízcsatorna-rendszer kiépítése, illetve a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése után újabb nagy beruházás előtt áll a város - mondta a polgármester." Mi minden kell ahhoz, hogy otthon érezzük magunkat a városunkban, a testület mennyire szolgálja az értékek megőrzését, a lakók jobb közérzetét, hogy itthon legyünk? Ezekre a kérdésekre is válaszol a most induló beruházás" - mondta a város első embere.

Kecze István virtuális sétára vitte a megjelenteket, hogyan is néz ki a beruházás befejezése után a belváros. A tervezőket nemcsak a hasznosság, hanem az esztétikum is vezérelte. Megszépül a városháza, annak parkja. Megújul a piac, a régi mozi épülete. Szobrok, szökőkút várja az embereket. Kérte a városlakókat, hogy legyenek türelemmel, hiszen amíg ezek a felújítások elkészülnek, addig lesznek bosszúságok, kellemetlenségek.

"Az időkapszula elhelyezése jelképes jókívánság, a közös akarat megfogalmazása egy jelentős beruházás indulásának, és üzenet a jövőnek. Kívánom, hogy egy év múlva tehessük meg azt a sétát, amit most virtuálisan tettünk, és elmondhassuk, jó itt lakni" - fejezte be a polgármester.

Boldog István országgyűlési képviselő megerősítette a polgármester szavait. A beruházások azért történnek, hogy otthonosabban éljünk, a fiatalok visszatérjenek a városba. A kisújszállásiak mertek nagyot álmodni, egyre több fejlesztés történik a városban. A kormány oda tud támogatást adni, ahol álmok, elképzelések vannak, és Kisújszállásra az elmúlt három esztendőben soha nem látott támogatás érkezett - mondta a képviselő.
"Bízom abban, ha ez a projekt befejeződik, jönnek újabb álmok. Gratulálok az összefogáshoz, és kérem a kisújszállásiakat, hogy ezt a vidéki életerőt, összefogásban rejlő energiát adják tovább a vezetőiknek, akik továbbadják nekünk, mert ebből épülhet fel az erős és gazdag Magyarország - fejezte be Boldog István ünnepi beszédét.

Információk a projektről:

A projekt teljes költségvetése 1.026.716.313 Ft, amely 732.050.607 Ft Európai Uniós és központi támogatással valósul meg, így az önkormányzat összességében a minimálisan előírt 15%-os saját erőnél jóval nagyobb arányban járul hozzá a költségekhez.
Kisújszállás Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések támogatására kiírt pályázatra. Első körben 2010 januárjában került benyújtásra a pályázat, majd 2011 októberében került sor a második fordulós értékelésre. 2012 nyarán értesültek a 736.679.043.-Ft támogatásról. Támogatási szerződésünk 2012. november 6-án lépett hatályba. A projekt összköltsége: 901 275 468 Ft. A projekt várható befejezése 2014. szeptember 30.