Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása - KEOP 1.2.0/09-11-2013-0033 projektinformációk vakok és gyengénlátók számára
Menü
Címlap
Projekt információk
Kapcsolat
Címlap
Új korszak kezdődött Tiszaszentimrén
2015. szeptember 30-án befejeződött Tiszaszentimrén a közel 1,5 milliárd forintos KEOP 1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú környezetvédelmi beruházás. A szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep megvalósulása megoldandó feladat volt a községben, ezáltal megszűnik a jövőben a talajszennyezés, az ivóvízbázis veszélyeztetettsége, és ezzel Tiszaszentimre felzárkózott a fejlettebb települések mellé.

Az ünnepi projektzáró rendezvényre a polgármesteri hivatalban várták a vendégeket, ahol Koczúrné Tóth Ibolya, a település polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd megtartotta ünnepi beszédét. Örömmel jelentette be, hogy a település történetének egyik legnagyobb beruházása befejeződött, október 1-től kezdődik a próbaüzem. Elmondta, hogy egy évtizede húzódó történet ért véget, lezárult a község szennyvízelvezetése és tisztítási projektje.
A polgármester a kezdetektől, a benyújtott sikeres pályázattól ismertette a beruházás menetét, amely röviden a következő:

"Önkormányzatunknak a települési folyékony hulladék kezelésére benyújtott pályázatát, 2013.10.03-án a Kormány határozatával támogatta. A Tiszaszentimre Község Szennyvízelvezetése és tisztítása projekt megvalósítására Magyarország Kormánya Európai Uniós forrásból, nettó 1 milliárd 347 millió Ft támogatást ítélt meg. A támogatás intenzitása: 94,01% volt. A beruházáshoz szükséges önerőt a lakosság bevonásával tudtuk biztosítani. A lakosság a Fundamenta Lakáskassza segítségével 6 év alatt részletekben fizette volna be az ingatlanonkénti 208 e Ft-ot.
2015. február 17-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium további 200 millió Ft támogatásról döntött, ugyanis a tervek korábban készültek, az árak pedig, az eltelt idő alatt folyamatosan emelkedtek.

A beruházás végleges költsége nettó: 1 milliárd 529 millió Ft.

2015. április 29-én önerő pályázatunkat Lázár János miniszter döntésével támogatta. Az önkormányzat 97,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ezzel a nemzeti ügyek kormánya a település egyik legnagyobb beruházását a lakosság nagy örömére 100%-ban támogatta, akik így az önerő céljára gyűjtött megtakarításaik fölött szabadon rendelkezhetnek.

2014. október 17-én írta alá az önkormányzat a Penta Általános Építőipari Kft-vel, mint kivitelezővel a szerződést, a beruházás megvalósítására. 2014 decemberében elkezdődött a kivitelezés, mely 2015.09.30-ra fejeződött be."
A település első embere ismertette a projekt adatait, mely szerint megépült 15.545 fm gerincvezeték, 3194 fm nyomóvezeték, 4 db szennyvízátemelő és elkészült a 200 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep. A tisztítótelep 2,5 km hosszú nyomóvezetékkel kapcsolódik a kiépített szennyvízhálózathoz. A tisztított szennyvizet egy felszíni csatornába vezetik, míg a szennyvíziszap - hat hónapig - egy tározóba kerül, ezután helyezhető el mezőgazdasági területen. Elkészült a telepre vezető szilárd burkolatú 2,5 km-es bekötőút is.

A beszámoló után Koczúrné Tóth Ibolya megköszönte a projektben résztvevők munkáját, ahogy fogalmazott, példaértékű munkakapcsolat alakult ki a beruházás során mindenkivel. Külön mondott köszönetet a tiszaszentimrei embereknek türelmükért, támogatásukért, és beszédét a következőkkel zárta: Szeretném, ha a beruházás minden résztvevője úgy érezné, hogy ez az ő sikere is. Holnaptól új korszak kezdődik a település életében, megkezdődik a próbaüzem. Kívánom, hogy ez a rendszer jól működjön és sikeresen szolgálja ki a fogyasztókat!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Kovács Sándor ünnepi beszédét azzal a gondolattal kezdte, hogy otthonosabbnak találja azokat a településeket, amelyek vezetője hölgy, ilyen Tiszaszentimre is.

Ha áthaladunk a településen, nem látjuk a most átadott közel 1,5 milliárdos beruházást, de a föld alatti fejlesztések ugyanolyan fontosak mint a látványos épületek, utak - mondta az elnök, majd hozzátette, hogy a kormány számára fontosak a vidéki emberek, fontos a vidék fejlesztése, az itt élőket is megilleti az a szolgáltatás, az az odafigyelés, amely a nagyvárosban élőknek jár. Zárásként a gratuláció mellett a jövőben egyre több sikeres beruházást kívánt az önkormányzatnak, és azt, hogy kezdődjön el Tiszaszentimre aranykora.

A projektzáró ünnepség végén a Penta Kft. képviseletében Czeglédi Csaba építésvezető szólt, aki örömtelinek nevezte a pillanatot. Rögös volt az út, de a lakosság pozitív hozzáállása sokat segített a munka folyamán, mondta az építésvezető. Elkészült a beruházás, helyreállították az utakat, így ünnepélyesen készre jelentette és átadta a fejlesztést Koczúrné Tóth Ibolya polgármesternek.

A projektzárón jelen volt Hajdú Gábor, a TRV Zrt. vezérigazgatója, Varga Tibor, a járási hivatal vezetője, a szomszéd települések polgármesterei, intézményvezetők.

A rendezvényen Sóki Ferenc tárogatóművész közreműködött, a moderátor Pogány Attila, a Szolnok Televízió munkatársa volt.


Tiszaszentimrén 2015. szeptember 30-án befejeződik a szennyvízberuházás

 

Tiszaszentimrén 2015. szeptember 30-án befejeződik a szennyvízberuházás, a csatornahálózat és a tisztítómű kiépítése. Ezt követően a 6 hónapos próbaüzem elkezdődik.

Sajtóbejáráson, majd lakossági fórumon tájékozódhattak a szennyvizes beruházásról

 

Tiszaszentimrén 2015. szeptember 30-án befejeződik a szennyvízberuházás, azaz a település szennyvízelvezetése és tisztítása (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033) projekt, majd elkezdődik a próbaüzem. Ebből az alkalomból 2015. szeptember 7-én délután sajtóbejárást tartottak, majd este lakossági fórumra várták a településen élőket, ahol a projektben résztvevők tájékoztatták az érdeklődőket a szennyvízhálózatra történő rákötési feladatokról, tudnivalókról.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) részéről a tiszafüredi üzemegység vezetője, Fekete Alexandra, a kivitelező képviseletében a Penta Kft. részéről Czeglédi Csaba projektvezető és Pálhidy György (VWS Magyarország Zrt.) állt a sajtó képviselőinek rendelkezésére, majd este a lakossági kérdésekre válaszolhattak.

A szennyvíztelepi sajtóbejárást megelőzte a polgármesteri hivatalban egy sajtótájékoztató, ahol a település polgármestere Koczúrné Tóth Ibolya köszöntötte a sajtó képviselőit és a projektben résztvevőket.
Tájékoztatójában elmondta jogszabályi kötelezettség, hogy a 2000 lakos feletti településeken meg kell oldani a szennyvízberuházást, de az itt élők számára is közös érdek volt ennek megvalósítása. A jövőben kényelmesebben és komfortosabban élhetünk Tiszaszentimrén - mondta a polgármester asszony, majd folytatta: A beruházás elkészültével megszűnik a talajszennyezés, az ivóvízbázis veszélyeztetettsége is, de további beruházások feltétele is volt, hogy megoldódjon a folyékony hulladékkezelés, így felzárkózhatunk a fejlettebb térségekhez.
Megköszönte a közreműködők munkáját, példaértékűnek nevezte az együttműködést a projektben résztvevőkkel.

Czeglédi Csaba (Penta Általános Építőipari Kft.) a projekt műszaki paramétereiről beszélt. A munkálatokat 2014 decemberében kezdték, azóta megépült a 15 és fél kilométeres szennyvízvezeték. A beruházást határidőre befejezik, a próbaüzem kezdődhet szeptember 30-án. Elmondta, hogy öröm volt Tiszaszentimrén dolgozni, a lakosok türelemmel viselték a kellemetlenségeket, kihangsúlyozta, hogy ritka az ilyen hozzáállás.

Pálhidy György (VWS Magyarország Zrt.) már a szennyvíztisztító telepen tájékoztatta a sajtót. Elmondta, hogy a telep naponta 200 köbméter szennyvizet képes megtisztítani. Röviden ismertette a folyamatot, ahogyan a szennyvíz megtisztulva jut egy csatornába. Egy mechanikai szűrésen megy keresztül a szennyvíz, először a szilárd szennyezéseket távolítják el. Lényege a telepnek, hogy a baktériumok által bontja le a vízben lévő szerves anyagokat. A legvégén az iszaptárolóba a felesleges iszapot egy présen kipréselik, majd 6 hónap eltelte után mezőgazdasági kihelyezésre kerülhet. A tisztított vizet az 5 km-re lévő csatornába, a Villogóba vezetik.

Lakossági fórum

A sajtó tájékoztatása után a művelődési házban találkoztak a projektben résztvevők a tiszaszentimrei emberekkel. Itt először szintén Koczúrné Tóth Ibolya polgármester köszöntötte a szép számmal megjelent érdeklődőket. A TRV Zrt. képviseletében a tiszafüredi üzemegységvezető, Fekete Alexandra, a kivitelező Penta Kft részéről Czeglédi Csaba projektvezető és Pálhidy György (VWS Magyarország Zrt.) adott tájékoztatást, és válaszoltak a kérdésekre.

A polgármester asszony itt is elmondta, hogy mennyire fontos egy település életében a szennyvizes beruházás megvalósítása. A közel nettó másfél milliárdos fejlesztés 100 százalékos támogatottságú, a kezdeti 208 ezer forintos önerőt is a nemzeti ügyek kormánya finanszírozza, ami nagy segítség az itt élőknek.
Elmondta, hogy folyamatos volt a lakosság tájékoztatása, talán ezért is volt zökkenőmentes a fejlesztés.
Az önkormányzat több terhet is levett a tiszaszentimreiek válláról, hiszen a számlanyitási díjat, a szerződésekkel kapcsolatos díjakat, a víziközmű társulat megalapításával, megszüntetésével kapcsolatos ügyvédi díjakat fizette, mindezek közel 5 millió forintot tettek ki.

Czeglédi Csaba utalt arra, hogy 2014 októberében írták alá a szerződést, és örül, hogy határidőre sikerül befejezni a munkát. Kérte a lakosok türelmét, és ígéretet tett arra, hogy hamarosan az utcákat is helyreállítják.
A próbaüzem 6 hónapos, szeptember 30-án elindul. Célja az, hogy az üzemeltetővel együttműködve megnézzék, kiszűrjék az esetleges hibákat, a nem várt eseményeket. A tesztüzem után a 21. századnak megfelelő létesítmény szolgálja az itt lakók életét - mondta.

Páldhidy György megerősítette, hogy szeptember 30-a után alkalmassá válik a szennyvíztisztító telep arra, hogy fogadja a szennyvizet. Hangsúlyozta, hogy a rákötések csak ekkor indulhatnak meg, és kérte a jelenlévőket, hogy minél nagyobb számban tegyék ezt meg szeptember 30-a után, mert a telep 30 százalékos terheltségének meg kell lennie a próbaüzem ideje alatt.

A TRV Zrt. képviselője Fekete Alexandra kérte a lakókat, ha kérdésük, problémájuk van, keressék az ügyfélszolgálatukat. Elmondta, hogy elsők között a közületek rákötése történik meg, az idősek otthona, az iskola, az óvoda, majd első körben mintegy 200 ingatlant engednek rákapcsolni a csatornára. Kérte a lakókat jelentkezzenek be, hogy az ütemezést elkészíthessék.
Tájékoztatójában elmondta, hogy a nyilvántartásba vételi díj 5.390,- Ft, a rákötéskor szerződést kötnek az ingatlan tulajdonosai a TRV Zrt-vel. A próbaüzem után mindenkinek kötelező lesz a rácsatlakozás, mert utána talajterhelési díjat vet ki az önkormányzat az üzemeltető kérésére.
A tájékoztatót tartók többsége hangsúlyozta, hogy a házi bekötéseket a tulajdonosok is elvégezhetik, de ha mód van rá, akkor szakember segítségét kérjék.


A lakossági fórum végén a lakók tették fel kérdéseiket.


Az időkapszulával a jövőnek üzentek Tiszaszentimrén

 

A község szennyvíztisztító-rendszer fejlesztésének az alapkövét helyezte el 2014. március 27-én Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Kállai Mária Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormánymegbízott, Hajdú Gábor a TRV Zrt. vezérigazgatója, és a település alpolgármestere, Koczok Sándorné

Az alpolgármester asszony saját emlékeivel indította ünnepi köszöntőjét. 1978 nyarán frissen végzett védőnőként indult a pályája, és akkor egy sáros, rendezetlen falu fogadta, ahol a vezetékes ivóvízhálózat kiépítésén dolgoztak. Most, 2014-ben újabb ünnepi pillanatot élhet át, hiszen Tiszaszentimre egy európai szintű, rendezett településsé fejlődött.

A község szennyvízelvezetésének és tisztításának megvalósulását óriási dolognak nevezte, melynek az elképzelése, tervezése 2004-ben kezdődött. Első lépésként megalakult a víziközmű-társulat a lakosság 75 százalékával.

Nehéz volt a mai napig tartó út, sok munkával járt, de a sikeres pályázatnak köszönhetően 2014 nyarán elindulhat a megvalósulási szakasz - tájékoztatta a Hősök terén szép számmal megjelent lakosokat.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a szennyvízberuházást a település eddigi legnagyobb fejlesztésének említette, amely minden tiszaszentimrei lakost érint. Megvalósulása befolyásolja a környezet védelmét, emeli az életszínvonalat, ami a Tisza-vidékén élő embereket is megilleti.

"A Földnek szíve van!" - utalt a miniszter egy Mikszáth Kálmán idézetre, hiszen ebben a pár szóban minden benne van, a magyar föld, a környezet, ahol élünk, a csodálatos világ, tehát nem mindegy hogyan bánunk vele, hogyan becsüljük meg - mondta Fazekas Sándor.

Nagy a felelősségünk, hogy gyermekeink, unokáink egészségesen éljenek, ebben segíti az önkormányzatokat a nemzeti ügyek kormánya - folytatta, majd hozzátette: olyan cselekvő vidékpolitika valósul meg, ami fejlesztéseket, beruházásokat hoz a térségbe és ezt kívánják folytatni a jövőben is.

Mindezek a fejlesztések 2010-től indultak országszerte, hiszen korábban több helyen cukorgyárat zártak be, vágóhidakat szüntettek meg, állami és uniós pénzen szőlőket vágtak ki. Azt az időszakot a magyarság 2010-ben lezárta, és elkezdődött egy nemzetépítési kor, aminek az eredménye itt Tiszaszentimrén is látható. Az Orbán kormánynak fontos, hogy a vidéki ember is olyan életkörülmények között éljen, mint teszik azt a városokban - zárta ünnepi beszédét a politikus.

Tiszaszentimre szennyvízelvezetésének és tisztításának beruházási nettó költsége 1.347.601.167,- Ft. Az Új Széchenyi Terv keretében elnyert támogatás 1.266.994.969,- Ft, a 80.606.198,- Ft különbözetet a NFM önerő alapból finanszírozza az önkormányzat. A kivitelezés tervezett befejezési időpontja: 2015. január 30.


ÚJABB SZENNYVÍZFEJLESZTÉS KEZDŐDIK A TISZA-TAVI RÉGIÓBAN, A TISZA-TÓ VÉDELME ÉRDEKÉBEN
2014. MÁRCIUS 27.

Tiszaszentimre szennyvízelvezetésének és tisztításának beruházási nettó költsége 1.347.601.167,- Ft. Az Új Széchenyi Terv keretében elnyert támogatás 1.266.994.969,- Ft, a 80.606.198,- Ft különbözetet a NFM önerő alapból finanszírozza az önkormányzat. A fejlesztés több mint kétezer lakost érint.

A projekt által megvalósítandó feladat a Tiszaszentimre község belterületén a szennyvízgyűjtő és elvezető rendszer kiépítése, illetve a szennyvizek tisztítása kapcsán a szennyvíztisztító megépítése.

A jelenleg hatályos Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról szóló többszörösen módosított 25/2002. (11.27.) Kormányrendelet szerint Tiszaszentimre település 2121 LE terhelésű, fejlesztéssel érintett területként jellemezhető 2015. december 31. kiépítési határidővel. A projekt javasolt műszaki tartalma nem tér el a 25/2002. (11.27.) Kormányrendelet szerinti besorolástól.

A településen nincs kiépített közműves szennyvízelvezetés és nem megoldott a szennyvíztisztítás sem. Tiszaszentimrén a csatornázás megoldására a gravitációs rendszerű gyűjtőhálózat kiépítése tervezett. A csatornahálózat nyomvonalvezetése a település domborzati adottságait használja ki, mely így a legkevesebb gépészeti egységet igényel.

A község belterülete nem tekinthető tartósan magas talajvízállású területnek, így a projektben természet közeli tisztítás megvalósítása tervezett. Vizsgálták a környezetben lévő természetes felszíni befogadókat. A településtől kb. 500 m-re található a Nagyfoki mellékcsatorna. A csatorna az Abádszalóki öbölbe folyik be. Az illetékes vízügyi felügyelőség környezetvédelmi szempontból nem járul hozzá ahhoz, hogy a tisztított szennyvizet a Nagyfoki csatornába vezessék, a Tisza-tó védelme érdekében. A Tisza folyó mellékága pedig a településtől távol található.

Mivel nincs olyan befogadó a település környeztében, mely hatósági szempontból is megfelelő lenne a tisztított szennyvíz befogadására, a településen rendelkezésére áll 6,7 ha öntözőterület, ami lehetővé teszi a természet közeli szennyvíztisztás megvalósulását, a talajbiológiai tisztítást.

A csatornaépítés, valamint a szennyvíztisztító megvalósítása szintén a FIDIC "piros könyv" szerint történik.
A szennyvízgyűjtő rendszer és szennyvíztisztító létesítmény Tiszaszentimre Község Önkormányzatának tulajdonába kerül. Az üzemeltetés további részleteit a meghatározott koncepció alapján a támogatás elnyerése után kell kialakítani, amely kialakított modell összhangban lesz a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénnyel és annak végrehajtási rendeleteivel.
A kivitelezés tervezett befejezési időpontja: 2015. január 30. Próbaüzem kezdete: 2014. augusztus 1. (lezárása: 2015. január 30.)

Tiszaszentimre:
A település Szent István fiának, a szentté avatott Imre hercegnek nevét viseli. Első okleveles említése 1325-ből maradt ránk, Zenthemreh alakban. 1750-től a község gyarapodása felerősödik. Első pecsétjét 1756-ból ismerjük - a templom, a fa és a hal motívumokkal. Lakossága az első népszámláláskor 1382 fő volt (köztük 59 nemes). Szentgyörgypusztán 12 személy lakott.

Közigazgatásilag Tiszaszentimréhez tartozik Újszentgyörgy, 265 fős településrész, amely egyre szebb és komfortosabb lesz, hiszen megújult a posta, az orvosi rendelő, a játszótér, most pedig indul a 23 millió forintos beruházás, a református fatornyos templom megújulása.


Kedves Olvasó!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Széchenyi Terv forrásainak köszönhetően hamarosan elkezdődik Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása.
A fejlesztés alapkőletétellel egybekötött nyitórendezvényén ünnepi beszédet mond dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, és Koczúrné Tóth Ibolya, Tiszaszentimre község polgármestere.

A rendezvényre szeretettel várja az érdeklődőket Tiszaszentimre Község Önkormányzata.

Találkozzunk 2014. március 27-én (csütörtökön) 13 órakor Tiszaszentimrén, a Hősök terén.

  Projekt információk