Akadálymentesített verzió
Széchenyi 2020
Tiszaszentimre település honlapja
Jász- Nagykun- Szolnok Megye Önkormányzata
Magyar Kormányportál
Európa-politikai kormányzati honlap
Új korszak kezdődött Tiszaszentimrén
Írta: Kővári Anna
2015. szeptember 30-án befejeződött Tiszaszentimrén a közel 1,5 milliárd forintos KEOP 1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú környezetvédelmi beruházás. A szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep megvalósulása megoldandó feladat volt a községben, ezáltal megszűnik a jövőben a talajszennyezés, az ivóvízbázis veszélyeztetettsége, és ezzel Tiszaszentimre felzárkózott a fejlettebb települések mellé.

Az ünnepi projektzáró rendezvényre a polgármesteri hivatalban várták a vendégeket, ahol Koczúrné Tóth Ibolya, a település polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd megtartotta ünnepi beszédét. Örömmel jelentette be, hogy a település történetének egyik legnagyobb beruházása befejeződött, október 1-től kezdődik a próbaüzem. Elmondta, hogy egy évtizede húzódó történet ért véget, lezárult a község szennyvízelvezetése és tisztítási projektje.
A polgármester a kezdetektől, a benyújtott sikeres pályázattól ismertette a beruházás menetét, amely röviden a következő:

"Önkormányzatunknak a települési folyékony hulladék kezelésére benyújtott pályázatát, 2013.10.03-án a Kormány határozatával támogatta. A Tiszaszentimre Község Szennyvízelvezetése és tisztítása projekt megvalósítására Magyarország Kormánya Európai Uniós forrásból, nettó 1 milliárd 347 millió Ft támogatást ítélt meg.

A támogatás intenzitása: 94,01% volt. A beruházáshoz szükséges önerőt a lakosság bevonásával tudtuk biztosítani. A lakosság a Fundamenta Lakáskassza segítségével 6 év alatt részletekben fizette volna be az ingatlanonkénti 208 e Ft-ot.

2015. február 17-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium további 200 millió Ft támogatásról döntött, ugyanis a tervek korábban készültek, az árak pedig, az eltelt idő alatt folyamatosan emelkedtek.

A beruházás végleges költsége nettó: 1 milliárd 529 millió Ft.

2015. április 29-én önerő pályázatunkat Lázár János miniszter döntésével támogatta. Az önkormányzat 97,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ezzel a nemzeti ügyek kormánya a település egyik legnagyobb beruházását a lakosság nagy örömére 100%-ban támogatta, akik így az önerő céljára gyűjtött megtakarításaik fölött szabadon rendelkezhetnek.

2014. október 17-én írta alá az önkormányzat a Penta Általános Építőipari Kft-vel, mint kivitelezővel a szerződést, a beruházás megvalósítására. 2014 decemberében elkezdődött a kivitelezés, mely 2015.09.30-ra fejeződött be."
A település első embere ismertette a projekt adatait, mely szerint megépült 15.545 fm gerincvezeték, 3194 fm nyomóvezeték, 4 db szennyvízátemelő és elkészült a 200 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep. A tisztítótelep 2,5 km hosszú nyomóvezetékkel kapcsolódik a kiépített szennyvízhálózathoz. A tisztított szennyvizet egy felszíni csatornába vezetik, míg a szennyvíziszap - hat hónapig - egy tározóba kerül, ezután helyezhető el mezőgazdasági területen. Elkészült a telepre vezető szilárd burkolatú 2,5 km-es bekötőút is.

A beszámoló után Koczúrné Tóth Ibolya megköszönte a projektben résztvevők munkáját, ahogy fogalmazott, példaértékű munkakapcsolat alakult ki a beruházás során mindenkivel. Külön mondott köszönetet a tiszaszentimrei embereknek türelmükért, támogatásukért, és beszédét a következőkkel zárta: Szeretném, ha a beruházás minden résztvevője úgy érezné, hogy ez az ő sikere is. Holnaptól új korszak kezdődik a település életében, megkezdődik a próbaüzem. Kívánom, hogy ez a rendszer jól működjön és sikeresen szolgálja ki a fogyasztókat!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Kovács Sándor ünnepi beszédét azzal a gondolattal kezdte, hogy otthonosabbnak találja azokat a településeket, amelyek vezetője hölgy, ilyen Tiszaszentimre is.

Ha áthaladunk a településen, nem látjuk a most átadott közel 1,5 milliárdos beruházást, de a föld alatti fejlesztések ugyanolyan fontosak mint a látványos épületek, utak - mondta az elnök, majd hozzátette, hogy a kormány számára fontosak a vidéki emberek, fontos a vidék fejlesztése, az itt élőket is megilleti az a szolgáltatás, az az odafigyelés, amely a nagyvárosban élőknek jár.

Zárásként a gratuláció mellett a jövőben egyre több sikeres beruházást kívánt az önkormányzatnak, és azt, hogy kezdődjön el Tiszaszentimre aranykora.

A projektzáró ünnepség végén a Penta Kft. képviseletében Czeglédi Csaba építésvezető szólt, aki örömtelinek nevezte a pillanatot. Rögös volt az út, de a lakosság pozitív hozzáállása sokat segített a munka folyamán, mondta az építésvezető. Elkészült a beruházás, helyreállították az utakat, így ünnepélyesen készre jelentette és átadta a fejlesztést Koczúrné Tóth Ibolya polgármesternek.

A projektzárón jelen volt Hajdú Gábor, a TRV Zrt. vezérigazgatója, Varga Tibor, a járási hivatal vezetője, a szomszéd települések polgármesterei, intézményvezetők.


A rendezvényen Sóki Ferenc tárogatóművész közreműködött, a moderátor Pogány Attila, a Szolnok Televízió munkatársa volt.

Befejeződik Tiszaszentimre szennyvízfejlesztése
Írta: Kővári Anna
Befejeződik Tiszaszentimre szennyvízfejlesztése.
Az ünnepélyes zárórendezvény meghívója letölthető itt
Tiszaszentimrén 2015. szeptember 30-án befejeződik a szennyvízberuházás
Írta: Kővári Anna
Tiszaszentimrén 2015. szeptember 30-án befejeződik a szennyvízberuházás, a csatornahálózat és a tisztítómű kiépítése. Ezt követően a 6 hónapos próbaüzem elkezdődik.

A szennyvízcsatorna rákötési tájékoztató letölthető itt

Sajtóbejáráson, majd lakossági fórumon tájékozódhattak a szennyvizes beruházásról
Írta: Kővári Anna
Tiszaszentimrén 2015. szeptember 30-án befejeződik a szennyvízberuházás, azaz a település szennyvízelvezetése és tisztítása (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033) projekt, majd elkezdődik a próbaüzem. Ebből az alkalomból 2015. szeptember 7-én délután sajtóbejárást tartottak, majd este lakossági fórumra várták a településen élőket, ahol a projektben résztvevők tájékoztatták az érdeklődőket a szennyvízhálózatra történő rákötési feladatokról, tudnivalókról.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) részéről a tiszafüredi üzemegység vezetője, Fekete Alexandra, a kivitelező képviseletében a Penta Kft. részéről Czeglédi Csaba projektvezető és Pálhidy György (VWS Magyarország Zrt.) állt a sajtó képviselőinek rendelkezésére, majd este a lakossági kérdésekre válaszolhattak.

A szennyvíztelepi sajtóbejárást megelőzte a polgármesteri hivatalban egy sajtótájékoztató, ahol a település polgármestere Koczúrné Tóth Ibolya köszöntötte a sajtó képviselőit és a projektben résztvevőket.
Tájékoztatójában elmondta jogszabályi kötelezettség, hogy a 2000 lakos feletti településeken meg kell oldani a szennyvízberuházást, de az itt élők számára is közös érdek volt ennek megvalósítása. A jövőben kényelmesebben és komfortosabban élhetünk Tiszaszentimrén - mondta a polgármester asszony, majd folytatta: A beruházás elkészültével megszűnik a talajszennyezés, az ivóvízbázis veszélyeztetettsége is, de további beruházások feltétele is volt, hogy megoldódjon a folyékony hulladékkezelés, így felzárkózhatunk a fejlettebb térségekhez.
Megköszönte a közreműködők munkáját, példaértékűnek nevezte az együttműködést a projektben résztvevőkkel.

Czeglédi Csaba (Penta Általános Építőipari Kft.) a projekt műszaki paramétereiről beszélt. A munkálatokat 2014 decemberében kezdték, azóta megépült a 15 és fél kilométeres szennyvízvezeték.

A beruházást határidőre befejezik, a próbaüzem kezdődhet szeptember 30-án. Elmondta, hogy öröm volt Tiszaszentimrén dolgozni, a lakosok türelemmel viselték a kellemetlenségeket, kihangsúlyozta, hogy ritka az ilyen hozzáállás.


Pálhidy György (VWS Magyarország Zrt.) már a szennyvíztisztító telepen tájékoztatta a sajtót. Elmondta, hogy a telep naponta 200 köbméter szennyvizet képes megtisztítani. Röviden ismertette a folyamatot, ahogyan a szennyvíz megtisztulva jut egy csatornába. Egy mechanikai szűrésen megy keresztül a szennyvíz, először a szilárd szennyezéseket távolítják el. Lényege a telepnek, hogy a baktériumok által bontja le a vízben lévő szerves anyagokat.
A legvégén az iszaptárolóba a felesleges iszapot egy présen kipréselik, majd 6 hónap eltelte után mezőgazdasági kihelyezésre kerülhet. A tisztított vizet az 5 km-re lévő csatornába, a Villogóba vezetik.

Lakossági fórum

A sajtó tájékoztatása után a művelődési házban találkoztak a projektben résztvevők a tiszaszentimrei emberekkel. Itt először szintén Koczúrné Tóth Ibolya polgármester köszöntötte a szép számmal megjelent érdeklődőket. A TRV Zrt. képviseletében a tiszafüredi üzemegységvezető, Fekete Alexandra, a kivitelező Penta Kft részéről Czeglédi Csaba projektvezető és Pálhidy György (VWS Magyarország Zrt.) adott tájékoztatást, és válaszoltak a kérdésekre.

A polgármester asszony itt is elmondta, hogy mennyire fontos egy település életében a szennyvizes beruházás megvalósítása. A közel nettó másfél milliárdos fejlesztés 100 százalékos támogatottságú, a kezdeti 208 ezer forintos önerőt is a nemzeti ügyek kormánya finanszírozza, ami nagy segítség az itt élőknek.
Elmondta, hogy folyamatos volt a lakosság tájékoztatása, talán ezért is volt zökkenőmentes a fejlesztés.
Az önkormányzat több terhet is levett a tiszaszentimreiek válláról, hiszen a számlanyitási díjat, a szerződésekkel kapcsolatos díjakat, a víziközmű társulat megalapításával, megszüntetésével kapcsolatos ügyvédi díjakat fizette, mindezek közel 5 millió forintot tettek ki.

Czeglédi Csaba utalt arra, hogy 2014 októberében írták alá a szerződést, és örül, hogy határidőre sikerül befejezni a munkát. Kérte a lakosok türelmét, és ígéretet tett arra, hogy hamarosan az utcákat is helyreállítják.

A próbaüzem 6 hónapos, szeptember 30-án elindul. Célja az, hogy az üzemeltetővel együttműködve megnézzék, kiszűrjék az esetleges hibákat, a nem várt eseményeket.
A tesztüzem után a 21. századnak megfelelő létesítmény szolgálja az itt lakók életét - mondta.

Páldhidy György megerősítette, hogy szeptember 30-a után alkalmassá válik a szennyvíztisztító telep arra, hogy fogadja a szennyvizet.

Hangsúlyozta, hogy a rákötések csak ekkor indulhatnak meg, és kérte a jelenlévőket, hogy minél nagyobb számban tegyék ezt meg szeptember 30-a után, mert a telep 30 százalékos terheltségének meg kell lennie a próbaüzem ideje alatt.A TRV Zrt. képviselője Fekete Alexandra kérte a lakókat, ha kérdésük, problémájuk van, keressék az ügyfélszolgálatukat. Elmondta, hogy elsők között a közületek rákötése történik meg, az idősek otthona, az iskola, az óvoda, majd első körben mintegy 200 ingatlant engednek rákapcsolni a csatornára. Kérte a lakókat jelentkezzenek be, hogy az ütemezést elkészíthessék.

Tájékoztatójában elmondta, hogy a nyilvántartásba vételi díj 5.390,- Ft, a rákötéskor szerződést kötnek az ingatlan tulajdonosai a TRV Zrt-vel. A próbaüzem után mindenkinek kötelező lesz a rácsatlakozás, mert utána talajterhelési díjat vet ki az önkormányzat az üzemeltető kérésére.

A tájékoztatót tartók többsége hangsúlyozta, hogy a házi bekötéseket a tulajdonosok is elvégezhetik, de ha mód van rá, akkor szakember segítségét kérjék.

A lakossági fórum végén a lakók tették fel kérdéseiket.

Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása
Írta: Kővári Anna
Tiszaszentimre utcáin munkások dolgoznak gépekkel, ásókkal, hogy a 2004-ben eltervezett elképzelések végre megvalósuljanak, hiszen a településen nincs kiépített közműves szennyvízelvezetés és nem megoldott a szennyvíztisztítás.

A község szennyvíztisztító-rendszer fejlesztésének az alapkövét 2014. március 27-én Fazekas Sándor miniszter, Kállai Mária kormánymegbízott, Hajdú Gábor a TRV Zrt. vezérigazgatója, és a település alpolgármestere Koczok Sándorné helyezte el. A beruházás nettó költsége 1.529 milliárd forint, befejezésének határideje: 2015. szeptember 30.

"Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033) azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan a FIDIC sárga könyv szerinti közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. 2014. október 17-én aláírásra került a Penta Általános Építőipari Kft.-vel a kivitelezői szerződés.

Koczúrné Tóth Ibolya, a település polgármestere mondta, hosszú volt az út idáig, és a szennyvíz elvezetésének és tisztításának megvalósulását óriási dolognak nevezte. Komfortosabban élnek majd az emberek Tiszaszentimrén és a környezetvédelem is egy magasabb szintre lép a szennyvízcsatorna megépítésével.
A polgármester asszony 2013. november 9-én kapta meg a támogatólevet, melyben elfogadták az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatot, és vissza nem térítendő támogatásban részesítették a beruházást.

Megkezdődött a kivitelezés, amely során kiépül a település gravitációs kialakítású szennyvízcsatorna-hálózat 15545 folyóméter gerincvezetékkel és 3194 folyóméter hosszúságú nyomóvezetékkel, 2 db házi átemelővel. A bekötések száma 941 db.
Megépül egy 200 köbméter kapacitású szennyvíztisztító-telep és egy odavezető 1 kilométer hosszúságú szilárd burkolatú út. A tisztítótelep biztosítja a mechanikai előkezelést, itt található a levegőztető és utóülepítő, biológiai tisztítóműtárgy, valamint itt történik az iszapsűrítés és az iszap víztelenítése. A tisztított szennyvíz a kb. 5 km hosszan megépülő vezetéken keresztül, az úgynevezett villogó csatornába kerül

Az előkészítő szakaszban tervezett műszaki tartalomban lévő füzes, nádas ülepítéses eljárás hosszú távon nem biztonságos, ezért a kivitelező más technológiát alkalmaz. Ez megnöveli a beruházás összköltségét, mintegy 280 millió forinttal. Az ehhez szükséges többletforrást Magyarország Kormánya biztosítja.
A közel 95 százalék KEOP támogatáson felüli beruházási költség finanszírozására 2015. február 28-án Tiszaszentimre Község Önkormányzata benyújtotta a pályázatot az európai uniós önerő alapra.
- Várjuk a pozitív visszajelzést arra, hogy településünk megkapja-e a kormánytól a kiegészítő forrást - mondja a polgármester asszony.

A településvezető elmondta, hogy 2004 óta többször is meg kellett változtatni a tisztítótelep tervezett helyét, mivel az magánterületre esett. 2013-ban sikerült megegyezni a tulajdonosokkal, akik együttműködnek az önkormányzattal.
2015 nyarán fokozatosan történik majd a szennyvízcsatornára való rákötés, erről a lakosok időben értesítést kapnak. A próbaüzem szeptember 30-án kezdődik és 6 hónapon át tart.

Koczúrné Tóth Ibolya sokat tesz a Tiszaszentimréért, bizonyítja ezt az is, hogy 2014-ben átvette az „Év Tisza-tavi Polgármestere” kitüntetést. Jelentős volt ez azért is, mert az elmúlt több mint tíz év során a polgármesterek között ő volt az első hölgy, akit megilletett az elismerés.
Tiszaszentimrén a fejlesztések nem állnak meg, 2015-ben megvalósul az Új Széchenyi Terv keretében a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázatával az önkormányzati konyha és a sertéstelep napelemes villamosenergia-ellátása, erre 22.059.900 Ft-ot nyert a település. 29.779.340 forintos támogatást kapott a község energiatakarékos közvilágításának kialakítására.
És ezzel még nincs vége, hiszen a további tervek, elképzelések a polgármester asszony íróasztalfiókjában várják az alkalmat arra, hogy megfelelő pályázat esetén benyújtásra kerüljenek, hogy a tiszaszentimrei emberek egyre jobban és kényelmesebben éljenek.

Az időkapszulával a jövőnek üzentek Tiszaszentimrén
Írta: Kővári Anna   |   Fotók: Mészáros János
A község szennyvíztisztító-rendszer fejlesztésének az alapkövét helyezte el 2014. március 27-én Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Kállai Mária Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormánymegbízott, Hajdú Gábor a TRV Zrt. vezérigazgatója, és a település alpolgármestere, Koczok Sándorné

Az alpolgármester asszony saját emlékeivel indította ünnepi köszöntőjét. 1978 nyarán frissen végzett védőnőként indult a pályája, és akkor egy sáros, rendezetlen falu fogadta, ahol a vezetékes ivóvízhálózat kiépítésén dolgoztak. Most, 2014-ben újabb ünnepi pillanatot élhet át, hiszen Tiszaszentimre egy európai szintű, rendezett településsé fejlődött.

A község szennyvízelvezetésének és tisztításának megvalósulását óriási dolognak nevezte, melynek az elképzelése, tervezése 2004-ben kezdődött. Első lépésként megalakult a víziközmű-társulat a lakosság 75 százalékával.

Nehéz volt a mai napig tartó út, sok munkával járt, de a sikeres pályázatnak köszönhetően 2014 nyarán elindulhat a megvalósulási szakasz - tájékoztatta a Hősök terén szép számmal megjelent lakosokat.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a szennyvízberuházást a település eddigi legnagyobb fejlesztésének említette, amely minden tiszaszentimrei lakost érint. Megvalósulása befolyásolja a környezet védelmét, emeli az életszínvonalat, ami a Tisza-vidékén élő embereket is megilleti.

"A Földnek szíve van!" - utalt a miniszter egy Mikszáth Kálmán idézetre, hiszen ebben a pár szóban minden benne van, a magyar föld, a környezet, ahol élünk, a csodálatos világ, tehát nem mindegy hogyan bánunk vele, hogyan becsüljük meg - mondta Fazekas Sándor.

Nagy a felelősségünk, hogy gyermekeink, unokáink egészségesen éljenek, ebben segíti az önkormányzatokat a nemzeti ügyek kormánya - folytatta, majd hozzátette: olyan cselekvő vidékpolitika valósul meg, ami fejlesztéseket, beruházásokat hoz a térségbe és ezt kívánják folytatni a jövőben is.

Mindezek a fejlesztések 2010-től indultak országszerte, hiszen korábban több helyen cukorgyárat zártak be, vágóhidakat szüntettek meg, állami és uniós pénzen szőlőket vágtak ki. Azt az időszakot a magyarság 2010-ben lezárta, és elkezdődött egy nemzetépítési kor, aminek az eredménye itt Tiszaszentimrén is látható. Az Orbán kormánynak fontos, hogy a vidéki ember is olyan életkörülmények között éljen, mint teszik azt a városokban - zárta ünnepi beszédét a politikus.

Tiszaszentimre szennyvízelvezetésének és tisztításának beruházási nettó költsége 1.347.601.167,- Ft. Az Új Széchenyi Terv keretében elnyert támogatás 1.266.994.969,- Ft, a 80.606.198,- Ft különbözetet a NFM önerő alapból finanszírozza az önkormányzat. A kivitelezés tervezett befejezési időpontja: 2015. január 30.

 További fotók a rendezvényről képtárunkban
Meghívó!
Kedves Olvasó!
Írta: Kővári Anna
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Széchenyi Terv forrásainak köszönhetően hamarosan elkezdődik Tiszaszentimre község szennyvízelvezetése és tisztítása.
A fejlesztés alapkőletétellel egybekötött nyitórendezvényén ünnepi beszédet mond dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, és Koczúrné Tóth Ibolya, Tiszaszentimre község polgármestere.

A rendezvényre szeretettel várja az érdeklődőket Tiszaszentimre Község Önkormányzata.

Találkozzunk 2014. március 27-én (csütörtökön) 13 órakor Tiszaszentimrén, a Hősök terén.