Széchenyi 2020
Tiszaszőlős település honlapja
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
Magyar Kormányportál
Európa-politikai kormányzati honlap
Jász- Nagykun- Szolnok Megye Önkormányzata
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Fotó: Oláh Vince
A Környezet és Energia Operatív Program keretében befejeződött Tiszaszőlős Község ivóvíz-minőségjavító projektje

A projekt nettó összköltsége 154 382 700 Ft. Az áfa fizetési kötelezettség a kedvezményezettet terhelte. A támogatás összege és mértéke a projekt elszámolható összköltségének 90 százaléka, de legfeljebb
138 944 430 forint. A 90 százalékon felüli részt BM önerő alapból finanszírozták.

A „Tiszaszőlős Község ivóvíz-minőségének javítása a derogáció keretében” elnevezésű projekt támogatási szerződését a felek 2013 júliusában írták alá.

Az ivóvíz-minőségi beruházás projektnyitó rendezvényére és az alapkő letételére 2014 februárjában, a vízműtelepen került sor, ahol ünnepi beszédet mondott Fazekas Sándor miniszter, és a település polgármestere Kerekes András.

Előzmények:
A 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet határozza meg az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket, a rendszeresen, illetve időszakosan végzendő vizsgálatok számát. A rendelet hatálya kiterjed az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minőségi követelményeire és a vízminőség ellenőrzési rendjére. Tiszaszőlős vízellátását az ammónium, vas és mangántartalom miatt érintette a rendelet.
Az elkészített vízbeszerzési szakvéleményből kitűnt, hogy a termálkútfúrási tapasztalatok alapján a korábban üzemelő kutak által kitermelt rétegeknél mélyebben, 200 és 300 m között jó vízadó réteg található, amely kedvezőbb vízminőséget biztosít. Ennek köszönhetően az ammónium, a vas- és a mangántartalom határérték alatti, míg a nátrium tartalom határérték környékén alakul.
Az önkormányzat egy új kút fúrása mellett döntött, amelyre a Környezet és Energia Operatív Program keretében sikerrel pályázott. Az új kút vize különösebb kezelés nélkül is megfelel az előírásoknak, ezáltal a vízkelezés költségei csökkennek. A projekten belül a 2. számú tartalékkút vízminőségének a megfelelő vízkezelése megtörtént, mivel üzemeltetése esetén teljesíteni kell a szolgáltatott víz minőségére vonatkozó előírásokat. A 2. számú kútnál is kedvezőtlenebb vízminőségű, kis mélységű 1/a, jelű kút vésztartalékként megmarad, de üzemeltetésére csak rendkívüli esetben kerülhet sor.
A meglévő 50 m3-es hidroglóbusz külső felújítását és a víztér bevonatának felújítását elvégezték. Ugyancsak megtörtént az ivóvíz gerincvezetékek rekonstrukciója, a végvezetékek körvezetékesítése, a házi bekötések és tűzcsapok rekonstrukciója, szerelvények cseréje, illetve mosató csomópontok kialakítása, valamint a vízmű épületének felújítása is.
A kivitelezés és a próbaüzem 2015. július 13-án lezárult.
Tiszaszőlős lakossága közel kétezer fő. Jellegzetes tiszai települése a Közép-Tisza-vidéknek, a Hevesi ártérnek és a Tiszafüred-Kunhegyesi síknak az peremén fekszik. A települést északon és keleten Tiszafüred, délkeleten Tiszaigar, délen Tiszaszentimre, délnyugaton Tiszaderzs, nyugaton pedig a Tisza-tó, illetve a Tisza folyó határolja.

A kivitelezési munkálatokról készült fotók megtekinthetők galériánkban.
A kormány vidékpolitikája a kistelepülésen élőket segíti
Fotók: Mészáros János
Fontos, hogy folytatódjon az a vidékpolitika, amely a kistelepüléseken élőket is hozzásegíti a városlakók számára természetes életszínvonalhoz - jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter Tiszaszőlősön, a község ivóvízminőség-javító beruházását elindító rendezvényen.

Az ünnepélyes ivóvízminőség-javító projekt nyitórendezvényén és alapkőletételén jelen volt dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Kerekes András polgármester.

Tiszaszőlősön több fejlesztés történt az elmúlt években. Megújultak a közintézmények, a gyermekeknek játszótér épült, most pedig elindult az a nettó 154 millió forintos beruházás, amely egészséges ivóvizet biztosít a településen élőknek. Az ünnepélyes alapkőletételére szép számmal érkeztek a helyiek.

Kerekes András polgármester szólt először a sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényen. Tiszaszőlős rövid történelmi visszatekintése következett, melyből kiderült, hogy a településen régóta folyik a küzdelem az egészséges ivóvízért. A harmincas években már hozzáfogtak a vízellátás javításához, majd 1949-ben fúrtak három artézi kutat, melynek a vízhozama kielégítő volt, de a víz minőségén nem igazán sikerült javítani. A mai vízellátást biztosító rendszer 40 éves. A gépház, az 50 köbméteres hidroglóbusz, 60 közkifolyó, közel 16 km-es vezeték elavult, keveset költöttek a felújításukra. Az építkezést a helyi emberek nem csak anyagilag, hanem kétkezi munkájukkal is segítették. Tiszaszőlős lakossága évente 55 ezer köbméter vizet fogyaszt, a víz kémiai összetétele nem felel meg az uniós normáknak, ezért szükséges a felújítás.

Az Új Széchenyi Terv keretében 90 százalékos uniós támogatással várhatóan 2014. november végéig a 3 hónapos próbaüzemmel együtt megvalósuló projekt keretében 2 új, 2-300 méter mély kutat fúrnak a faluban, amelynek vizében a jelenleg kifogásolt vas-, ammónium és mangántartalom határérték alatt, míg a nátriumtartalom határérték körül lesz. Emellett a kivitelezők elvégzik az 50 köbméteres víztorony felújítását, valamint a vízvezeték-hálózat korszerűsítését.

Tiszaszőlős életében jelentős beruházás veszi kezdetét - mondta Fazekas Sándor miniszter. Utalt a polgármester beszédére, melyből kiderült, hogy a település lakossága a nehéz körülmények között is tudott boldogulni, mindig találtak megoldást a fejlődésre.
A falvakban olyan életszínvonalat kell biztosítani, ami a városokban már természetes - mondta a miniszter. Ez a beruházás nem csupán egészséges ivóvizet biztosít majd a településen élőknek, de környezetvédelmi szempontokat is szolgál. A tárcavezető köszöntőjében rámutatott: a vidéki embereknek jár a megbecsülés, Magyarországnak pedig szüksége van a vidéki életforma fenntartására.

Fazekas Sándor beszédében kitért arra is, hogy a napokban érkezett meg a helyi önkormányzat számlájára a Tiszafüredtől 2002-ben történt leválása miatt a községet megillető, több mint 400 millió forintos vagyoni kárpótlás. Ez az összeg további, az itt élőknek fontos, ám eddig anyagi lehetőségek hiányában megvalósíthatatlannak tűnő beruházások elindítását teszi majd lehetővé - közölte.

Az ünnepi beszédek után Fazekas Sándor, Kállai Mária és Kerekes András elhelyezték az időkapszulát.

A rendezvényen készült fotók megtekinthetők galériánkban.